خرید سی دی بازی کامپیوتر پشت پرده قطع همکاری ف.ک

یکی از «ف.ک»هایی بود که در آغاز به کار کمیته منشور اخلاقی، در فیلتر آن گیر کرد و از مربیگری در لیگ برتر محروم شد.به نوشته هفت صبح: او فصل گذشته به پیکان رفت و موفق شد این تیم را به لیگ برتر بیاورد. با صعود پیکان، تصور می شد دیگر آن محرومیت ها فراموش شود و او بتواند در لیگ برتر مربیگری کند. پس از صعود، هم خود کاظمی و هم مدیریت پیکان حرف از تمدید قرارداد زدند و اعلام کردند که مشغول جذب بازیکنان موردنظر کاظمی هستند. اما به یکباره با تغییر موضع،  صحبت از قطع همکاری زده شد و دلیل آن هم توافق نداشتن، مطرح شد.محمد جمشیدی، رییس هیات مدیره پیکان، روز چهارشنبه به طور رسمی اعلام کرد که فرهاد کاظمی، سرمربی این تیم، سال آینده روی نیمکت پیکان نخواهد نشست.جمشیدی روز گذشته به گل  گفت: «جدایی کاظمی از این تیم به دلیل اختلاف در مسایل مالی و تعیین بودجه برای خرید بازیکن بود». اما گفته می شود که این موضوع، دلیل اصلی جدایی کاظمی از پیکان نیست.او که به نظر می رسید خیالش از مربیگری در لیگ برتر راحت است، مصاحبه هایی را علیه عزیزمحمدی و علیپور، کسانی که دلیل اصلی دوری او از لیگ برتر بودند، انجام داد و موضع تندی علیه آنها گرفت.شنیده می شود همین موضوع باعث شده تا او همچنان نتواند در لیگ برتر مربیگری کند. البته شنیده می شود نهادهای امنیتی در تلاش هستند تا موضوع را گسترش دهند تا این مربی حتی در لیگ یک هم نتواند مربیگری کند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید