خرید سی دی بازی کامپیوتر آلاینده ترین خودروها مشخص می شوند

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت:در سال جاری طرح استخراج ضرایب انتشار آلاینده های ناشی از منابع متحرک در دستور کار امسال قرار گرفته است که براساس این طرح قادر خواهیم بود به تفکیک مشخص کنیم هر یک از انواع خودرو در شرایط مختلف چه میزان آلایندگی تولید می کنند.به گزارش باشگاه خبرنگاران یوسف رشیدی با بیان این مطلب اظهار کرد:این طرح ابتدا روی خودروهایی که تعدادشان در شهر بیشتر است و آلاینده تر هستند اجرا می شود و به مرور بر روی تمام انواع خودروها طرح استخراج ضرایب انتشار آلاینده ها ناشی از منابع متحرک اجرایی خواهد شد.وی ادامه داد:با بررسی ضرایب انتشار آلاینده ها در خودروها در حال حرکت می توانیم مشخص کنیم که هر خودرو در شرایط مختلف مانند سربالایی،سرپایینی،با تعداد سرنشین کم یا زیاد در ترافیک و … چه میزان آلایندگی تولید می کند و بر این اساس آلاینده ترین خودروها به طور دقیق مشخص می شوند.رشیدی تصریح کرد:پس از اجرای طرح و مشخص شدن میزان آلایندگی خودروها می توانیم معیارهای دقیق در معاینه فنی خودروها را نیز مشخص کنیم.وی خاطرنشان کرد:باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا از تردد خودروهایی که میزان آلایندگی بالای دارند،در شهر جلوگیری شود و ضمن ارتقای استاندارد تولید خودرو در کشور ،به طور مداوم با معاینه فنی خودروها بررسی می شود که خودروها از حد استاندارد فاصله نگیرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید