خرید سی دی بازی کامپیوتر نماینده‌ای که شگردش دو ضرب است!

میان نمایندگان و کاندیداهایی که در ادوار مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت و به مجلس راه پیدا می کنند، همیشه برخی نامزدهای انتخاباتی در مرحله دوم انتخابات پیروز هستند که علیرضا محجوب یکی از این نام ها است.به گزارش زندگی، علیرضا محجوب در این دوره از انتخابات مجلس نهم نیز همچون سنوات گذشته نتوانست در مرحله اول انتخابات کرسی بهارستان را به نام خود ثبت کند اما او این بار هم با حضور در رقابت های مرحله دوم انتخابات توانست مجلس نهمی شود.محجوب در این دوره ازانتخابات نتوانست شرایط لازم را برای حضور در مجلس در همان مرحله اول کسب کند. او در این دوره نیز همانند چهار دوره گذشته در مرحله دوم انتخابات توانست صندلی چهار دوره گذشته خود را در بهارستان حفظ کند. محجوب 54 ساله 16 سال از عمرش را بهارستان نشین بوده و البته در همه ادوار در دور دوم توانسته از حوزه انتخابیه تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات حائز اکثریت آراء شود. محجوب همچنین از سال ۱۳۶۹ تاکنون دبیرکل خانه کارگر است. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید