خرید سی دی بازی کامپیوتر دولت نمی داند که چه می کند

موید حسینی صدر عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،  با انتقاد از بی برنامگی برنامه های اقتصادی در کشور گفت: دولت درحوزه اقتصادی با سردرگمی عمل می کند و نمی داند که چه می کند ؛ از یک سو سیاست های متناقضی که در قیمت ارز و بهره بانکی اعلام می شود و از سوی دیگر اتخاذ سیاست های خاص وارداتی و عدم حمایتی که دولت از تولید دارد، روز به روز این مشکلات اضافه می شود.به گزارش اعتدال، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای خاطرنشان کرد: دولت بسته اقتصادی که راه حلی برای مشکلات کنونی داشته باشد را ارائه دهد تا مشخص شود که در حوزه اقتصادی چه کند؛ حد اقل برای بنده که مشخص نیست ، دولت چه می کند ؛ دولت باید صراحتا بیاید و بگوید در حوزه اقتصاد ، سیاست های بانکی ، جذب سرمایه های سرگردان ، کنترل نقدینگی ، تولید ، واردات و مسکن چه برنامه ای دارد.نماینده مردم خوی گفت: متاسفانه ما روند مثبت و شفافی را از سوی دولت نمی بینیم ؛ دغدغه اصلی مردم بحث سیاسی نیست ، آنها دنبال حل مشکلات اقتصادی خود هستند  ، رهبری الویت اصلی کشور را اعلام کردند ، بنابراین دولت باید در حوزه اقتصادی به جد وارد شود.صدر افزود: شرایط فعلی نشان می دهد که  در حوزه اقتصادی با مشکل مواجهه هستیم ، تعیین شعار امسال نیز شاهدی بر این مساله است ، دولت متاسفانه در حوزه اقتصاد ، تولید و جهاد اقتصادی ضعیف عمل کرده  است.وی گفت: رویکرد مجلس هشتم  تا روز آخر، کمک به  دولت در راستای حمایت از مردم می باشد ؛ رابطه مجلس و دولت مانند رابطه معلم و شاگرد است ، مجلس معلم دولت است ، معلم حتی اگر نمره قبولی نمی دهد به معنی دشمنی نیست ، معنی آن این است که شاگرد به  ورزیدگی نرسیده است.وی در خاتمه گفت: در این راستا مجلس باید با ابزارهای نظارتی که دارد ، استفاده کند ؛ در مجلس نهم نیز الویت باید بر نظارت باشد و اگر با تذکر و هشدار به دولت کار پیش نرفت ،پرونده قانون شکنی ها به مراجع قضایی ارجاع شود ؛ سوال از رییس جمهور در مجلس به معنی تنبیه وی نیست ، بلکه می خواهند رییس جمهور وظیفه اش درست انجام دهد و این روند باید پیگیری شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید