خرید سی دی بازی کامپیوتر تمدید مهلت تعویض کارتهای قدیمی معافیت از خدمت

جانشین سازمان وظیفه عمومی گفت: اجرای طرح تعویض کارت‌های قدیمی معافیت از خدمت باکارت هوشمند تا اول تیرماه تمدید شد.به گزارش ايلنا، سردار ابراهیم کریمی با اعلام به پایان رسیدن مهلت اجرای طرح تعویض کارت‌های قدیمی معافیت با کارت هوشمند گفت: مهلت اجرای طرح تعویض کارت‌های قدیمی معافیت با کارت هوشمند با تعیین زمان بندی از سوی سازمان وظیفه عمومی تا تاریخ پنجم اردیبهشت بود که باید از این تاریخ رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان تعویض کارتهای معافیت، پایان می‌پذیرفت ولی با توجه به تقاضاهای مکرر مردمی در خصوص تمدید مهلت ذکرشده، سازمان وظیفه عمومی به اطلاع آن دسته از افرادی که تاکنون موفق نشده‌اند تا در خواست خود در این زمینه را به دفا‌تر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) ارائه کند، می‌رساند که اجرای این طرح تا تاریخ اول تیرماه تمدید شد.جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی خاطرنشان کرد: مهلت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نیست و از اول تیرماه کارت‌های قدیمی افرادی که در خصوص تعویض کارت خود اقدام نکرده‌اند فاقد هرگونه ارزش قانونی بوده وبا محرومیت‌هایی نظیر ممنوعیت اخذ یا تمدید گذرنامه و همچنین اخذ گواهینامه رانندگی و… مواجه می‌شوند به همین منظور اینگونه افراد با استفاده از فرصت تعیین شده هرچه زود‌تر برای ارائه درخواست خود به یکی از دفا‌تر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) مراجعه کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید