خرید سی دی بازی کامپیوتر غولهاي صنعت نوشيدني جهان

نشريه‌ اقتصادي فوربس در تازه‌ترين گزارش خود بزرگترين شركتهاي صنايع نوشيدني جهان را در جهان معرفي كرد.به گزارش ايسنا، در اين رده‌بندي شركت آمريكايي پپسي با فروشي معادل 66.5 ميليارد دلار بزرگترين شركت صنايع نوشيدني جهان لقب گرفته و رده‌هاي دوم و سوم نيز به كوكاكولا از آمريكا با 46.5 ميليارد دلار فروش و Anheuser-Busch InBev از بلژيك با 39 ميليارد دلار فروش تعلق گرفت.در مجموع 28 شركت صنايع نوشيدني در بين دو هزار شركت بزرگ قرار دارند. بيشترين تعداد شركتهاي بزرگ صنايع نوشيدني جهان متعلق به آمريكا است. از نظر ارزش بازار نيز در رده‌بندي اعلام شده از سوي فوربس رتبه‌ نخست به شركت كوكاكولا با ارزش بازاري معادل 158.8 ميليارد دلار اختصاص يافته است.از نظر ميزان سودآوري هم كوكاكولا با 8.6 ميليارد دلار صدرنشين شد و از نظر حجم دارايي نيز شركت بلژيكي Anheuser-Busch InBev رده نخست را در بين شركتهاي صنايع نوشيدني جهان به خود اختصاص داد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید