خرید سی دی بازی کامپیوتر عضويت‌بازنشستگان‌در فدراسيون‌ها بررسي‌می‌شود

اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني اين هفته بررسي طرح احتساب سابقه‌ي تدريس معلمان حق‌التدريس استخدامي در آموزش و پرورش را در دستور كار دارند.به گزارش ايسنا، طرح تسري فوق ‌‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي و قانوني و انتقال خون به كارمندان سازمان دامپزشكي و سازمان زندانها نيز از ديگر دستوركارهاي كميسيون اجتماعي در جلسات هفته ي جاري خواهد بود.اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس همچنين درجلسات اين هفته خود طرح جواز عضويت بازنشستگان در فدراسيون‌ها و هياتهاي ورزشي و كميته ملي المپيك را مورد بررسي قرار مي‌دهند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید