خرید سی دی بازی کامپیوتر سرقت شاگرد خيانتکار از مالکان مغازه ها

شاگرد خيانتکاري که با بيهوش کردن صاحبکارش پول هاي مغازه را سرقت کرده بود اقرار کرد با اين شيوه به ۵ مغازه ديگر نيز دستبرد زده است.به گزارش خراسان، چندي قبل صاحب يک سوپرمارکت به دادسراي ناحيه ۱۱ تهران رفت و از شاگرد خيانتکارش شکايت کرد. اين مرد گفت شاگردش با بيهوش کردن او پول هايش را دزديده و فرار کرده است. اين مرد در توضيح اين ماجرا گفت: مدت ها به تنهايي کارهاي مغازه ام را انجام مي دادم اما از مدتي قبل تصميم گرفتم يک شاگرد استخدام کنم. به همين دليل در روزنامه آگهي دادم و چند روز بعد سعيد که جواني ۱۹ ساله است در مغازه ام مشغول به کار شد. او گفت جايي براي خوابيدن ندارد. به همين دليل قرار شد شب ها در مغازه بخوابد. فکر مي کردم اين کار به نفع من است و با حضور او امنيت مغازه ام بيشتر مي شود و نمي دانستم او چه فکري در سر دارد. شاکي ادامه داد: شب دومي که سعيد نزد من کار مي کرد در حالي که مشغول جمع آوري پول هاي دخل بودم برايم چاي آورد اما بعد از نوشيدن آن ديگري چيزي متوجه نشدم وقتي به خودم آمدم صبح شده بود و هيچ اثري از سعيد نبود. او حدود ۳ ميليون تومان از پول هايم را دزديده و فرار کرده بود.با ثبت اين شکايت تحقيقات پليس براي دستگيري شاگرد خيانتکار آغاز شد. مرد مالباخته هنگام شروع به کار سعيد هيچ مدرکي از او نگرفته بود و هيچ نشاني از او نداشت و همين موضوع کار پليس را سخت مي کرد. با اين وجود او به ماموران در ترسيم چهره فرضي متهم کمک کرد تا شايد از اين طريق پليس به ردي از سارق فراري دست پيدا کند.چند روز پس از اين ماجرا، ماموران گشت پليس به جواني که در کنار خيابان نشسته بود مظنون شدند. چهره او شباهت زيادي به جوان تحت تعقيب داشت. به همين دليل وي به کلانتري منتقل شد و وقتي در برابر شاکي اش قرار گرفت راهي جز اعتراف نداشت. متهم در جريان بازجويي ها بيکاري را انگيزه اصلي اش از سرقت اعلام کرد و گفت: مدتي بيکار بودم و نمي توانستم شغل مناسبي پيدا کنم تا اين که آگهي سوپرمارکت را ديدم و در آن جا مشغول به کار شدم.ابتدا نيتي براي سرقت نداشتم اما وقتي ديدم صاحب آنجا وضع مالي خوبي دارد تصميم گرفتم او را بيهوش و پول هايش را سرقت کنم؛ به همين دليل مقداري داروي بيهوشي در چاي او ريختم و در ادامه همراه با پول ها فرار کردم.ترفندي که متهم از آن براي سرقت استفاده کرده بود کاملا حرفه اي بود و اين امکان وجود داشت او از افراد ديگري نيز سرقت کرده باشد. به اين ترتيب وي تحت بازجويي هاي فني قرار گرفت و سرانجام ۵ فقره سرقت ديگر را نيز برعهده گرفت و گفت در همه سرقت هايش از داروي بيهوشي استفاده کرده و از اين راه ۹ ميليون تومان به دست آورده است.براساس اين گزارش متهم هم اکنون در بازداشت به سر مي برد و ماموران در تلاش اند ديگر جرايم احتمالي وي را کشف کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید