خرید سی دی بازی کامپیوتر بـازار سهـام در صبـر و انتظـار

در جريان معاملات هفته گذشته بورس تهران، شاخص كل بورس دومين هفته ارديبهشت را با كاهش به پايان برد و 165 واحد افت كرد.به گزارش ايسنا، بورس تهران همانند ساير بازارها در هفته گذشته با افت قيمت مواجه شد و رفتار بي انگيزه و توام با احتياط سهامداران باعث كاهش قيمت سهام شركتهاي بورسي و درنتيجه افت 165 واحدي شاخص شد.انتظار براي عرضه هاي جديد از طريق بورس و فرابورس، عدم شفافيت در زمان اجراي مرحله دوم هدفمندي يارنه ها به همراه مذاكرات پيش روي بغداد موجب شده است تا سرمايه گذاران بورسي با صبر انتظار معاملات خود را دنبال كنند.به اين ترتيب طي 5 روز معاملاتي هفته گذشته ارزش و حجم معاملات افزايش يافت و هزار و 156 ميليون سهم به ارزش 4 هزار و 220 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت كه اين ميزان رشد 114 درصدي حجم و 96 درصدي ارزش معاملات را نشان مي دهد.همچنين تعداد دفعات معامله در هفته گذشته با 32 درصد افزايش به 92 هزار و 699 دفعه رسيد و تعداد خريداران نيز با رشد 19 درصدي به 28 هزار و 867 نفر افزايش يافت.اين در حالي است كه به سبب افت قيمت در اكثر شركت‌هاي بورسي، شاخص بورس نتوانست در كانال 27 هزار واحدي دوام بياورد و با افت 165 واحدي در پايان هفته به 26 هزار و 964 واحد رسيد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید