خرید سی دی بازی کامپیوتر بررسی طرح وظایف و اختیارات وزارت نفت

اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در جلسات این هفته خود طرح وظایف و اختیارات وزارت نفت که از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.به گزارش خانه ملت، کمیسیون انرژی مجلس همچنین د رجلسات این هفته خود بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه‌ای دریای پاک را نیز در دستور کار دارند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید