خرید سی دی بازی کامپیوتر بررسی‌گزارش‌هیات تحقیق و تفحص از‌عملکرد‌بانک‌ها

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسات این هفته خود بررسی نهایی گزارش هیات‌های تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های کشور و همچنین عملکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی را در دستور کار دارند.به گزارش خانه ملت، بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ورود موقت و بررسی لایحه اساسنامه‌ی شرکت بین‌المللی اسلامی تامینی مالی تجاری، از دیگر دستورکارهای کمیسیون اقتصادی در هفته جاری خواهد بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید