خرید سی دی بازی کامپیوتر افسردگي دومين عامل مرگ زنان

یک روانشناس در رابطه با میزان شیوع افسردگی در زنان گفت: افسردگی به عنوان یکی از شایع ترین اختلالات روانی و رفتاری عصر کنونی در بین زنان در مقایسه با مردان از شیوع بیشتری برخوردار است.مهین فراهانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت:کارشناسان افسردگی را پس از ایست قلبی مهم ترین مرگ و میر در بين زنان می دانند که عوامل متعددی چون ،زیستی و وراثتی ،شخصیت فرد و عوامل محیطی در بروز آن دخیل هستند.فراهانی افزود: بررسی های موجود در سراسر دنیا حاکی از آن است که قشر زنان برای ابتلا به افسردگی که این بیماری با مسائل شغلی،‌ارتباطات اجتماعی و دغدغه های مالی و روانی زنان نیز مرتبط بوده، مستعدتر هستند.فراهانی تاکید کرد:درمان افسردگی نیازمند روش های دارودرمانی و روان درمانی بوده که فرد مبتلا علاوه بر دوره های درمانی با دور کردن افکار منفی از ذهن خود و تقویت گرایشها و رفتارهای مذهبی مانند نیایش، توکل برخداوند و … می تواند تاثیر بسیار زیادی در درمان بیماری خود داشته باشد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید