خرید سی دی بازی کامپیوتر آمارهاي ضد و نقيض از ميزان توليد شير خام

در حالي كه وزير جهاد كشاورزي اعلام كرده است كه سال گذشته بيش از 10.5 ميليون تن شير خام در كشور توليد شده اما مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران اين ميزان را 9.8 ميليون تن و دبير انجمن صنفي صنايع لبني نيز ميزان شير خام ورودي به اين صنعت را هفت ميليون تن عنوان مي‌كنند.به گزارش ايسنا، در حالي كه مسئولان وزارت جهاد كشاورزي از افزايش توليد شير خام نسبت به سال‌هاي گذشته ابراز رضايت كرده و دامداران نيز عنوان مي‌كنند عليرغم افزايش قيمت خوراك ميزان توليد شير خام كاهش نداشته است، صنايع لبني مدعي كاهش شير خام ورودي به اين صنعت هستند.استناد صنايع لبني اين است كه در سال 89 حدود 900 برند محصولات لبني در بازار مصرف وجود داشته اما اكنون به دليل كاهش توليد شير خام برند محصولات لبني به 600 مورد كاهش يافته است كه اين امر نشان‌گر كاهش توليد شير خام است. به گفته دبير انجمن صنفي صنايع لبني “سال گذشته هفت ميليون تن شير خام وارد صنايع لبني شده كه نسبت به سال ماقبل آن كاهش داشته است و اكنون نيز عليرغم اينكه در فصل بهار هستيم و بايد افزايش توليد شيرخام داشته باشيم ميزان توليد و ورودي شير خام به صنايع لبني كاهش يافته است چراكه 20 درصد از دامداري‌هاي سنتي كوچك و نيمه‌ صنعتي به دليل عدم صرفه اقتصادي از توليد خارج شده‌اند.”همچنين چندي پيش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از كاهش 20 درصدي توليد شيرخام و افزايش قيمت آن خبرداده و گفته بود كارخانه‌هاي لبني كشور به دليل كاهش توليد شيرخام،‌ به توليد ساير محصولات لبني كه داراي حاشيه سود بيشتري است، روي آورده‌اند و توليد و عرضه شير پاستوريزه و استريل در بازار مصرف كاهش يافته كه وزارت جهاد كشاورزي به‌عنوان متولي توليد بايد سطح توليد شير خام را حفظ و از افزايش غير منطقي قيمت محصولات دامي جلوگيري كند.در اين باره خليليان ـ وزير جهاد كشاورزي ـ به خبرنگار ايسنا تاكيد كرد: “‌توسعه‌ دامداري‌هاي شيري افزايش يافته و بيش از 10 و نيم ميليون تن شير خام در كشور توليد شده لذا هيچ‌گونه كمبود شير خام در كشور وجود ندارد و اگر كسي ادعاي كمبود توليد شير در داخل دارد به دنبال آزاد‌كردن واردات شير خشك است.” اين در حالي است كه مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران نيز اعلام كرده سال گذشته 9 ميليون و 800 هزار تن شير خام در كشور توليد شده كه امسال اين ميزان توليد به 10 و نيم ميليون تن مي‌رسد.به گفته وزير جهاد كشاورزي دليل كاهش توليد شير اجازه ندادن به كارخانه‌ها براي افزايش قيمت فروش شير پاستوريزه نايلوني بوده است لذا كارخانه‌ها مجبور به حذف اين محصول از خط توليد ‌شده‌اند پس دليل كاهش كمبود شير خام نيست.از سوي ديگر دامداران مدعي هستند كه اگر دامداري‌ها با ظرفيت كامل فعاليت كنند، مي‌توانند سالانه 14 ميليون تن شيرخام در كشور توليد كنند اما اكنون 60 درصد ظرفيت گاو‌داري‌ها فعال بوده و 40 درصد به دليل گران‌بودن علوفه و مقرون به صرفه‌نبودن توليد، خالي است و به دليل نبودن تعادل بين قيمت شيرخام و گوشت با نرخ علوفه، دامداران انگيزه‌ پركردن ظرفيت‌هاي دامداري‌ها وجود ندارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید