خرید سی دی بازی کامپیوتر چرا خاتمي در مرحله دوم راي نداد؟

روزنامه تهران امروز نوشت:روز گذشته سيد محمد خاتمي در مرحله دوم انتخابات راي نداد.از آنجا كه وي در دور اول انتخابات در حوزه انتخابيه دماوند و فيروز كوه راي خود را به صندوق انداخته بود، طبق قانون در مرحله دوم نمي‌توانست در حوزه انتخابيه اي جز دماوند راي بدهد و از آنجا كه نتيجه انتخابات دماوند هم باطل شده و در اين حوزه انتخابيه راي گيري انجام نشد،لذا خاتمي هم راي نداد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید