خرید سی دی بازی کامپیوتر نرخ بیکاری در قبرس افزایش یافت

نرخ بیکاری در قبرس همچنان افزایش می‌یابد و این کشور کوچک عضو منطقه یورو بحران اقتصادی را به صورتی علنی حس می‌کند.به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز اطلاع رسانی In cyprus، طی ماه مارس میلادی نرخ بیکاری در قبرس به 10 درصد رسیده است.نرخ بیکاری در این کشور کوچک اروپایی در ماه فوریه یعنی 9.8 درصد بوده است.افزایش نرخ بیکاری در قبرس منجر به نگرانی اقتصاد دانان این کشور کوچک اروپایی شده است.البته تتاثیر پذیری اقتصاد قبرس از یونان در تشدید بحران اقتصادی این کشور بی تاثیر نیست.در ماه مارس میلادی نرخ بیکاری در کل اروپای واحد نیز افزایش یافته و به 10.9 درصد رسیده است. این در حالیست که در ماه قبل یعنی فوریه نرخ بیکاری 10.8 درصد بوده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید