خرید سی دی بازی کامپیوتر قيمت جهاني مواد غذايي كاهش يافت

فائو (سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد) از كاهش قيمت جهاني مواد غذايي در ماه آوريل سال جاري خبر داد.به گزارش ايسنا، فائو اعلام كرد كه بعد از افزايش قيمت جهاني مواد غذايي در سه ماهه نخست 2012، قيمتها در ماه آوريل با افت مواجه شدند. اين نهاد بين‌المللي در عين حال نسبت به احتمال افزايش بهاي مواد غذايي در بازارهاي جهاني طي ماه‌هاي آينده ابراز نگراني كرده است.به گزارش رويترز، شاخص بهاي مواد غذايي فائو كه سبدي شامل مهمترين مواد غذايي توليدي در جهان است، در ماه آوريل به عدد 214 رسيد. عددي كه در ماه مارس 217 اعلام شده بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید