خرید سی دی بازی کامپیوتر قدوسی و بحرینی از مشهد به مجلس راه یافتند

نتایج شمارش آرا در حوزه انتخابیه مشهد پایان یافت و کریمی قدوسی و بحرینی توانستند با کسب اکثریت آرا به عنوان نماینده مردم وارد مجلس شود.به گزارش خبرنگار مهر،نتایج شمارش آرا در حوزه انتخابیه مشهد پایان یافت و جواد کریمی قدوسی ومحمدحسین حسین زاده بحرینی توانستند با کسب اکثریت آرا به عنوان نماینده مردم وارد مجلس شود.گزارش ها و اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید