خرید سی دی بازی کامپیوتر فولادگر بار دیگر از اصفهان به مجلس راه یافت

طبق آمار اعلام شده حمیدرضا فولادگر با اختلاف 15 هزار رای نسبت به مرتضی طلایی وارد مجلس شد.به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان طبق آمار اعلام شده حمیدرضا فولادگر با بیش از 113 هزار رای بار دیگر به کرسی سبز بهارستان دست پیدا کرد.همچنین مرتضی طلایی دیگر کاندیدای راه یافته به دور دوم انتخابات در حوزه شهرستان اصفهان کمتر از 100 هزار رای به دست آورد.نتایج قطعی متعاقبا اعلام می‌شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید