خرید سی دی بازی کامپیوتر غولهاي صنايع غذايي جهان معرفي شدند

نشريه‌ اقتصادي فوربس در تازه‌ترين گزارش خود بزرگترين شركتهاي صنايع غذايي جهان را در جهان معرفي كرد.به گزارش ايسنا، در اين رده‌بندي شركت سوئيسي نستله با فروشي معادل 89.2 ميليارد دلار بزرگترين شركت صنايع غذايي جهان لقب گرفته و رده‌هاي دوم و سوم نيز به آرچر دنيلز ميدلند از آمريكا با 88.2 ميليارد دلار فروش و يونيليور از هلند با 60.2 ميليارد دلار فروش تعلق گرفته است.در مجموع 48 شركت صنايع غذايي در بين دو هزار شركت بزرگ قرار دارند. بيشترين تعداد شركتهاي بزرگ صنايع غذايي جهان متعلق به آمريكا است.از نظر ارزش بازار نيز در رده‌بندي اعلام شده از سوي فوربس رتبه‌ نخست به شركت نستله با ارزش بازاري معادل 205.4 ميليارد دلار اختصاص يافته است. از نظر ميزان سودآوري و حجم دارايي نيز همين شركت رده نخست را در بين شركتهاي صنايع غذايي جهان به خود اختصاص داده است.در منطقه خاورميانه نيز گروه عربستاني ساولا با فروشي معادل 6.7 ميليارد دلار رده نخست را در بين شركتهاي صنايع غذايي منطقه به خود اختصاص داد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید