خرید سی دی بازی کامپیوتر غالب مدارس تهران فردا دایر است

 مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه غالب مدارس تهران فردا دایر است، گفت: در موارد خاص که شمارش آراء تا بامداد شنبه 16 اردیبهشت ادامه یاید، آموزش و پرورش منطقه رأساً اقدام می‌کند.حمیدرضا مختارنژاد، مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در گفت‌وگو با فارس در خصوص تعطیل یا دایر بودن مدارس شهر تهران در روز شنبه شانزدهم اردیبهشت اظهار داشت: غالب مدارس شهر تهران فردا دایر است.وی ادامه داد: در موارد خاص که شمارش آرا تا بامداد شنبه 16 اردیبهشت ادامه یاید، آموزش و پرورش منطقه رأساً اقدام می‌کند. مختار نژاد تأکید کرد: خانواده‌هایی که مدارس فرزندشان امروز شعبه اخذ رأی بوده است، می‌توانند برای اطمینان کامل از دایر بودن مدارس، صبح فردا و قبل از فرستادن فرزندشان به مدرسه، با مدیر و مسئولان مدرسه تماس گرفته و نسبت به دایر بودن آن مطمئن شوند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید