خرید سی دی بازی کامپیوتر صنعت ايران صاحب كرسي يونسكو شد

رئيس دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به راه‌اندازي نخستين كرسي يونسكو در ايران در زمينه همكاريهاي صنعت و دانشگاه گفت: با راه‌اندازي اين كرسي از اين پس قادر خواهيم بود كه با توانايي بيشتري فناوريهاي صنعتي ايران را به كشورهاي ديگر معرفي كنيم.به گزارش ايسنا، محمدحسن شجاعي‌فرد در اين باره توضيح داد: راه‌اندازي كرسي ارتباط صنعت و دانشگاه يونسكو در ايران كمك مي‌كند تا ما با مكاتبه با دانشگاههاي خارجي اطلاعات و فناوريهاي مربوط به يك صنعت را دريافت كنيم. پس از آن ما مي‌توانيم اطلاعات و فناوريهاي دريافتي را به مديران و صاحبان صنايع منتقل كنيم.وي افزود: كرسي ايجاد شده در ايران توسط يونسكو باعث افزايش وجهه بين‌المللي دانشگاههاي كشور خواهد شد.شجاعي‌فرد خاطرنشان كرد: براساس پيشنهاد ارائه شده، يونسكو بنده را به عنوان رئيس كرسي ارتباط صنعت و دانشگاه در ايران معرفي كرده و سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران نيز ميزبان و متولي اين كرسي است. همچنين يکی از دفاتر اين كرسي در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و دفتر دیگر آن نيز در دانشگاه علم و صنعت مستقر است.او تاكيد كرد: دانشگاههاي ما هم‌اكنون نيز با دانشگاههاي معتبر خارجي ارتباطات زيادي داشته و بخش دانشگاهي كاري با مسائل سياسي نداشته و راه خود را دنبال مي‌كند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید