خرید سی دی بازی کامپیوتر صلاحی نماینده تفرش، آشتیان و فراهان شد

عباس صلاحی با کسب بیشترین آراء در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان نماینده این حوزه شد.به گزارش خبرنگار مهر، عباس صلاحی با کسب بیشترین آراء در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و  فراهان نماینده این حوزه شد.حدود 23 هزار نفر در این حوزه انتخابیه  رای دادند که حدد 70 درصد آراء مربوط به عباس صلاحی است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید