خرید سی دی بازی کامپیوتر سود هنگفت چيني‌ها از تحريم نفت ايران

محدوديت‌هاي نفتي اروپا عليه ايران سود هنگفتي را نصيب شركتهاي باربري چين كرده است.به گزارش ايسنا، بعد از آن‌كه اتحاديه اروپا از قصد خود براي تحريم نفت دومين توليدكننده نفت اوپك خبر داد، شركتهاي باربري و كشتيراني چين كه در زمينه حمل و نقل محصولات پتروشيمي ايران فعاليت مي‌كنند، از فرصت استفاده كرده و عوايد فراواني را نصيب خود كردند.اتحاديه اروپا اعلام كرده كه كليه شركتهاي بيمه اروپايي را در صورتي كه به حمل و نقل نفت و محصولات پتروشيمي ايران كمك كنند، تحريم مي‌كند. اين موضوع باعث شده تا بسياري از شركتهاي بيمه و كشتيراني اروپايي از همكاري با ايران محروم شوند. اين تحريم از ابتداي ماه آينده ميلادي اجرايي مي‌شود.اين در حالي است كه شركتهاي بيمه چيني مجبور به رعايت تحريم اتحاديه اروپا نيستند و همين موضوع باعث شده تا آنها از بابت حمل نفت و محصولات پتروشيمي ايران سود هنگفتي نصيب خود كنند.به گزارش رويترز، چين بزرگترين مشتري محصولات پتروشيمي ايران محسوب مي‌شود. چين 22 درصد از صادرات پتروشيمي ايران را خريداري مي‌كند. ارزش صادرات محصولات پتروشيمي ايران در سال منتهي به 20 مارس امسال به 14 ميليارد دلار رسيد. در همين حال شركتهاي چيني نانجينگ و سينوچم اعلام كردند كه به حمل محصولات پتروشيمي ايران ادامه خواهند داد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید