خرید سی دی بازی کامپیوتر سرمايه‌گذاري سنگين برزيل در آفريقا

دولت برزيل از سرمايه‌‌گذاري سنگين خود در قاره آفريقا خبر داد.به گزارش ايسنا، لوييز ايناسيو لولا داسيلو – رئيس جمهوري سابق برزيل – در اين باره گفت: برزيل بايد براي جبران بدهي كه به قاره آفريقا دارد در كشورهاي اين قاره سرمايه‌گذاري كند. همچنين برزيل بايد فناوريهاي متعلق به خود را نيز به آفريقا منتقل كند.وي افزود: برزيل به عنوان ششمين اقتصاد بزرگ دنيا رشد خود را مديون بردگان آفريقايي است كه بيش از 300 سال قبل با تحمل رنج فراوان به اين كشور آمده و برزيل را ساختند. حال نوبت ماست كه از طريق سرمايه‌گذاري در آفريقا دين خود را به مردم اين قاره ادا كنيم.وي گفت: برزيل به عنوان دارنده يكي از بزرگترين جمعيتهاي سياه پوست در جهان مي‌تواند نقش زيادي در توسعه كشورهاي غني از ذخاير آفريقايي داشته باشد. برزيل بعد از نيجريه دارنده بيشتري جمعيت سياه پوستان در بين كشورهاي جهان است.به گزارش خبرگزاري فرانسه، برزيل در دوران رياست جمهوري لولا در سالهاي 2003 تا 2010 روابط گسترده‌اي را با آفريقا آغاز كرد. صادرات برزيل به آفريقا در سال 2002 معادل 2.4 ميليارد دلار بود كه اين رقم در سال قبل به بيش از 12.2 ميليارد دلار رسيد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید