خرید سی دی بازی کامپیوتر روایت مدیر مترو از عامل خسارت 21 میلیاردی

مدیرعامل مترو تهران با بیان اینکه منشاء آبگرفتگی و سرریز شدن آب به ایستگاههای مترو قصور دولت در لایروبی رودخانه‌های داخل حریم بود گفت: مترو کاملا بیمه است و خسارت 21 میلیاردی وارده به این مجموعه توسط بیمه جبران می‌شود.علی محمد قلی‌ها مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در گفتگو با خبرنگار مهر برخی اخبار منتشره مبنی بر بیمه  نبودن مترو را دروغی دانست که از سوی برخی دولتیها مطرح شده و تاکید کرد: مترو تحت پوشش کامل بیمه است و خسارات وارده ناشی از بارندگی و آبگرفتگی اخیر توسط بیمه جبران می‌شود.در روزهای اخیر اخباری مبنی بر بیمه نبودن مترو تهران از سوی برخی رسانه ها منتشر شد که سبب برخی نگرانیها در بابت جبران خسارت وارده به مترو از جیب مردم شد اما قلی ها صریحا این اخبار را رد کرد و آن را جوسازی خواند.وی تصریح کرد: مترو تحت پوشش بیمه است و بیمه براساس قرارداد و تعرفه هایی که دارد خسارت وارده به مترو را جبران می کند و هیچ مشکلی هم در این خصوص وجود ندارد.قلی ها گفت: متاسفانه برخی دوستان در دولت همیشه سعی بر جوسازی دارند و درباره برخی مسائل دروغ می گویند؛ اینکه مترو تحت پوشش بیمه نیست هم یکی از این دروغ هاست.مدیرعامل مترو یکی از دلایل وارد آمدن خسارت به مترو در بارندگی اخیر را تخریب محیط زیست و بی توجهی دولت به این موضوع عنوان کرد و گفت: اگرچه این مسئله عامل اصلی این اتفاق نبود اما منشاء آبگرفتگی و سرریز شدن آب به ایستگاههای مترو قصور دولت در لایروبی رودخانه‌های داخل حریم بود.قلی ها همچنین میزان واقعی خسارت وارده به مترو را 21 میلیارد تومان اعلام کرد و اخبار برخی رسانه ها درباره وارد شدن خسارت 200 میلیاردی به مترو را منتشر را غیر واقعی دانست.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید