خرید سی دی بازی کامپیوتر حرف آخر ایران در مذاکرات هسته‌ای بغداد

 «علی اصغر سلطانیه»، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حرف آخر ایران در مذاکرات آینده ایران با کشورهای ۱+۵ را اعلام کرد. به گزارش «»، سیاستی را که اکنون رسانه‌های غربی دنبال می‌کنند، این گونه القا می‌شود که موافقت ایران با توقف غنی‌سازی بیش از 5 درصد، به معنای تعطیلی تأسیسات هسته‌ای فردوست؛ مسأله‌ای که اصالتا موضوعیتی ندارد.بنا بر این گزارش، در صورتی که بنا بر پیش‌فرض پیشین، ایران غنی‌سازی بالا‌تر از 5 درصد خود را با پذیرش خواسته‌هایش توسط کشورهای ۱+۵، متوقف کند، قانونی می‌تواند غنی‌سازی تا حد 5 درصد را در تأسیسات فردو که دارای ایمنی بالاتری است، ادامه دهد و هیچ گاه تأسیسات فردو را تعطیل نکند.بر پایه این گزارش، از همین اکنون و با توجه به این سیاست غربی‌ها ـ که لزوما توقف غنی‌سازی در مقیاسی بیش از 5 درصد را مترداف تعطیلی تأسیاست غنی سازی فردو می‌دانند ـ باید به آنان هشدار داد که این دو موضوع اساسا به هم ارتباطی ندارند.علی اصغر سلطانیه، نماینده کشورمان هم امروز به درستی به این موضوع اشاره کرده و گفته است، وقتی ایران تأسیساتی ایمن داشته باشد که در آنجا با کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت می‌کند، هیچ دلیلی برای تعطیلی آن نیست.افزون بر این، همچنان که نماینده ایران اعلام نموده، ایران مبالغ بسیاری را صرف ساخت و توسعه مرکز فردو کرده است و هیچ دلیلی برای صرف‌نظر کردن از این همه هزینه نیست. البته وی افزوده است که بی‌گمان، غنی سازی در ایران دیگر هیچ گاه تعلیق نخواهد شد.گویا، همین رویکردی که نماینده ایران در آژانس امروز برای آن تأکید کرده است، یعنی عدم تعلیق غنی سازی در ایران و همچنین عدم توقف یا عدم تعطیلی تأسیسات فردو، مبنای درست و قابل قبولی است که ایران در مذاکرات آینده در بغداد در پیش خواهد گرفت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید