خرید سی دی بازی کامپیوتر تکمیل نمایندگان تبریز در مجلس نهم

با شمارش آرای اولیه تبریز تاکنون گرسید، رحمانی و سعیدی از حوزه انتخابیه تبریز ، آذرشهر و اسکو به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.به گزارش خبرنگار مهر، با شمارش صندوق های رای در شهرستان تبریز میرهادی گرسید با 85 هزار و 8 رای به عنوان نفر اول انتخابات دور دوم انتخابات به نهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافت.بر اساس این گزارش رضا رحمانی با 79 هزار و 814 رای، به عنوان نفر دوم از این حوزه انتخابیه به مجلس نهم راه یافته است. محمد اسماعیل سعیدی نیز با 79 هزار و 702 رای سومین راه یافته انتخابات دومین دوره مجلس نهم از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو است. گزارش ها و اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید