خرید سی دی بازی کامپیوتر بازديد جنتي از هيات مركزي نظارت بر انتخابات

دبير شوراي نگهبان دقايقي پيش از هيات مركزي نظارت بر مرحله دوم انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بازديد كرد.به گزارش ايسنا، آيت‌الله احمد جنتي با حضور در هيات مركزي نظارت بر مرحله دوم انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه در شوراي نگهبان مستقر است، از بخش‌هاي مختلف اين هيات بازديد به عمل آورد و از نزديك در جريان فعاليت‌هاي آن قرار گرفت.بر اساس اين گزارش، در اين بازديد گزارش‌هاي ارسالي از سوي ناظران شوراي نگهبان به هيات مركزي نظارت بر انتخابات در اختيار دبير شوراي نگهبان قرار گرفت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید