خرید سی دی بازی کامپیوتر ایران تا ساخت بمب اتم شصت روز فاصله دارد!

تا کنون مقامات رژیم صهیونیستی از سال و ماه برای ترساندن افکار عمومی جهان از ایران هسته‌ای استفاده می‌کردند، اما این روز‌ها آنان از چندین روز مانده به اینکه ایران بمب هسته‌ای بسازد، سخن می‌گویند. «ایهود باراک»، وزیر جنگ این رژیم در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است: ایران شصت روز، فقط شصت روز با ساخت بمب هسته‌ای فاصله دارد. به گزارش «»، این شصت روز که «ایهود باراک » در مصاحبه با نشریه صهیونیستی «هایوم» به آن اشاره کرده است، البته نه به ارتقای توانایی فنی ایران برای ساخت بمب اتم در این مدت ارتباط دارد و نه به تصمیم ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای که این دومی اصولا حدس زدنی نیست، بلکه دقیقا به انتخابات زودهنگام در سرزمین‌های اشغالی ارتباط دارد.بر پایه این گزارش، مقامات صهیونیستی می‌خواهند تا پیش از آغاز کارزار انتخاباتی خود، کاملا خیال خویش را راحت کنند؛ یعنی آنقدر به جامعه جهانی فشار آورند که از یک سو تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال شود و از سوی دیگر، آنان بتوانند افکار عمومی خود را قانع کنند که همچنان مشکل ایران باقی مانده است و با این حربه، دوباره راستگرایان افراطی قدرت را در سرزمین‌های اشغالی به دست گیرند.در چنین رویکردی، آنان دو خط قرمز دارند؛ نخست مذاکره ایران و غرب برای رسیدن به توافق. رویکرد راستگرایان صهیونیستی زمانی بیشتر به خط قرمز تبدیل می‌شود که در مذاکره ایران و غرب به هر نحو، ایران برنامه هسته‌ای یا به طور مشخص برنامه غنی سازی خود را حفظ کند.خط قرمز دوم آنان، حمله نظامی آنان به ایران است. هرچند راستگرایان صهیونیستی بیش از هر جناح و یا نهاد دیگری در سرزمین‌های اشغالی از حمله به تأسیسات ایران سخن می‌گویند، آنان بیش از هر کس دیگری به موقعیت ژئوپولتیک و وضعیت سیاسی خود در درون آشنا هستند و می‌دانند که همیشه حمله نظامی نیست که حرف آخر را می‌زند، بلکه این دعوت به حمله نظامی است که هزینه نمی‌آورد و افکار عمومی را به سمت آنان متمایل می‌کند.بنابراین، هنگامی که گفته می‌شود ایران شصت روز با ساخت بمب هسته‌ای فاصله دارد، بدین معناست که راستگرایان صهیونیستی، تنها شصت روز برای پیروز شدن در انتخابات سپتامبر فاصله دارند و اگر نتوانند مانع مذاکرات ایران و غرب شوند، تحریم‌ها علیه ایران شکسته می‌شود و در عین حال، ایران غنی سازی را ادامه می‌دهد و به این ترتیب، شکست آنان در سپتامبر قطعی است. البته هیچ گاه نباید متغیری همچون سیاست‌های آمریکا را در انتخابات آینده در سرزمین‌های اشغالی نادیده گرفت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید