خرید سی دی بازی کامپیوتر امسال تعرفه‌ي واردات افزايش نمي‌يابد

رييس سازمان توسعه تجارت اعلام كرد كه اين سازمان بنا ندارد امسال تعرفه‌ي واردات را افزايش دهد.حميد صافدل در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: كار كارشناسي تعرفه‌ها در روزهاي پاياني سال گذشته انجام شد و فكر مي‌كنم با تغييرات نرخ ارز ضرورتي به تغيير تعرفه‌ها نباشد. شايد هم در بعضي گروه‌ها بايد نگاه كاهشي در تعرفه داشته باشيم.وي با اعلام اين‌كه رقم قابل توجهي از تعرفه‌ها براساس ارز 800 توماني و دوره‌هاي قبل از آن تعيين شده است، خاطر نشان كرد: ضرورتي براي افزايش تعرفه‌ها وجود ندارد، ولي پيشنهاداتي براي كاهش وجود دارد كه قابل بررسي است.صافدل افزود: تعرفه‌هاي جديد هفته گذشته به تاييد كلي دولت رسيد و به زودي به شكل كتاب چاپ مي‌شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید