خرید سی دی بازی کامپیوتر احمدی‌نژاد حاضر به گفت‌وگو با خبرنگاران نشد

احمدی‌نژاد برای انداختن رای خود به صندوق در محل شورای نگهبان حضور یافت.به گزارش خبرنگار ایلنا، احمدی‌نژاد به همراه همسرش با حضور در محل شورای نگهبان، رأی خود را به صندوق سیار شماره 1449 انداخت.وی پس از انداختن رای خود به صندوق حاضر به گفت‌وگو با خبرنگاران نشد و محافظین احمدی‌نژاد مانع نزدیک شدن خبرنگاران به وی شدند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید