خرید سی دی بازی کامپیوتر 77 زیر ساخت تجاری در كشور شناسایی شد

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی از شناسایی 77 زیر ساخت تجاری براساس طرح ملی آمایش تجاری خبر داد و گفت: این طرح ها در 14 محور اصلی طبقه بندی شده اند.’ مهدی فتح اله ‘ روز جمعه در گفت وگو با ایرنا عنوان كرد: بررسی تطبیقی زیر ساخت های توزیعی در كشورهای منتخب ، تحلیل پیوندهای كالایی میان استان ها ، تالیف كتاب و گزارشات تحلیلی در مورد آمایش تجاری از جمله فعالیت های صورت گرفته در فرایند طرح آمایش تجاری است .فتح اله همچنین اظهار كرد: پشتیبانی علمی از گسترش و بهره برداری بهینه از زیرساخت ها و امكانات تجاری كشور در مطالعات آمایش تجاری مورد توجه بوده است .** طرح آمارگیری از واحدهای صنفیوی با اشاره به اجرای طرح آمارگیری از واحدهای صنفی بازرگانی نیز گفت : نمونه گیری از 104 هزار نمونه واحد صنفی و بازرگانی در سطح استانی ، اپتیمم سازی (برآورد سود و زیان ) درسطح 34 فعالیت صنفی و بازرگانی از جمله محورهای این طرح است .به گفته وی ، تحلیل یافته های طرح آماری و تدوین برنامه جامع بهبود بهره وری، محاسبه شاخص های بهره وری و تایید جداول اولیه ، تشكیل جلسات كارشناسی از موضوعات مورد توجه درراستای طرح ملی آمارگیری از واحدهای صنفی وبازرگانی و با هدف اندازه گیری ، تحلیل و ارتقای بهره وری بخش كشاورزی است .

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید