خرید سی دی بازی کامپیوتر 30 درصد مسافران تهرانی اتوبوسها بلیت نمی دهند

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه گفت: با اینکه تمامی اتوبوسهای شهر تهران به دستگاههای کارت خوان بلیت الکترونیک مجهز شده اند ولی متاسفانه ما شاهد 30 درصد فرار بلیت هستیم.به گزارش مهر، پیمان سنندجی با بیان اینکه همه اتوبوسهای بخش خصوصی و بلیتی به دستگاههای کارت خوان بلیت الکترونیک مجهز شده اند و به طور کل بلیت کاغذی در پایتخت حذف شده است،گفت: متاسفانه ما شاهد 30 درصد فرار بلیت هستیم و برخی از مسافران هنگام استفاده از اتوبوس بلیت ارائه نمی دهند که براین اساس تمهیدات خاصی در نظر گرفته شده تا از این کار نادرست جلوگیری شود.وی افزود: حدود یک سوم از هزینه های شرکت واحد اتوبوسرانی باید از طریق فروش بلیت تامین شود که فرار از پرداختن بلیت می تواند مشکلاتی را برای خدمات رسانی مناسب اتوبوسرانی ایجاد کند.مدیر شرکت واحد گفت: برای رفع این مشکل پیش بینی هایی صورت گرفته که مجهز شدن ایستگاه ها به دستگاه های کارت خوان بلیت الکترونیک مانند خط یک سامانه اتوبوس های تندرو و حضور ناظران ویژه یکی از این راه کارها است.سنندجی تصریح کرد: تمامی اتوبوس های شهر تهران به دستگاه های کارت خوان بلیت الکترونیک مجهز شده اند و فروش بلیت الکترونیک و شارژ آن در 1146 گیشه مطبوعاتی صورت می گیرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید