خرید سی دی بازی کامپیوتر کیفرخواست مداح مشهور صادر شد

سایت روزنامه ایران نوشت:بر اساس شنیده های موثق خبرنگار این شبکه، برای یکی از مداحین مشهور تهران با توجه به شکایت دولت کیفر خواست صادر شده است.این سایت همچنین نوشته است که این مداح گوی توهین و فحاشی به دولت را از دیگران ربوده و در جلسات مناجات! خود در ماه رمضان شدیدترین اهانت‌ها را نثار اطرافیان رئیس‌جمهور کرده بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید