خرید سی دی بازی کامپیوتر کمک 200 میلیاردی دولت به زندانیان دیه

وزیر دادگستری اعلام کرد بر اساس مصوبه دولت و بودجه کشور دولت در سال 90 و 91 جمعا مبلغ 200 میلیارد تومان به صندوق تامین خسارتهای بدنی اختصاص داده که این مبلغ در اختیار ستاد دیه برای آزادی زندانیان قرار می‌گیرد.به گزارش مهر، سید مرتضی بختیاری از اختصاص مبلغ 200 میلیارد تومان کمک دولت برای آزادی زندانیان دیه در بودجه سال 90 و 91 خبر داد و افزود: بر اساس این مصوبه مبلغ صد میلیارد در سال 90 و 100 میلیارد هم در سال 91 در بودجه صندوق تامین خسارتهای بدنی تامین اعتبار می شود که در سال گذشته 60 میلیارد تومان از این بودجه تامین شد.با تصویب دولت 40 میلیارد تومان کمک برای آزادی زندانیان دیه تامین اعتبار شدوی از مصوبه اخیر هیئت دولت برای تامین 40 میلیارد تومان الباقی 100 میلیارد تومان اعتبار سال گذشته برای آزادی زندانیان خبر داد و افزود: بر اساس این مصوبه، صندوق تامین خسارتهای بدنی بر اساس توافق حاصله با ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه، مکلف است تا سقف چهار صد میلیارد ریال از محل بند (94 ) قانون بودجه سال 1390 در اختیار ستاد مذکور جهت آزاد کردن زندانیان محکوم به دیه که پرونده های آنها آماده تصمیم گیری است قرار دهد. که بر این اساس ستاد یاد شده موظف است در اسرع وقت با هماهنگی دستگاه قضایی (اجرای احکام ) نسبت به پرداخت مبلغ دیه اقدام کند.وزیردادگستری گفت: همچنین دولت مبلغ 100 میلیارد تومان اعتبار برای آزادی زندانیان دیه در سال 91 را در دستور کار خود قرار داده است.1500 زندانی دیه در انتظار آزادیگفته های بختیاری در حالی است که اسدالله جولایی رئیس ستاد دیه کشور در اواخر سال گذشته در گفتگو با مهر اعلام کرد که هشت هزار و 900 زندانی جرائم غیرعمد در زندانهای کشور به سر می برند که بیش از 300 میلیارد تومان برای آزادی آنها نیاز است که از این تعداد یکهزار و 500 زندانی مربوط به دیه هستند.در سال 90 هشت هزار و 600 زندانی جرائم غیرعمد با اعتبار 305 میلیارد تومان آزاد شدند که سهم دولت در این میان تنها 50 میلیارد تومان بود. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید