خرید سی دی بازی کامپیوتر پرداخت کرایه BRT با کارت بلیت ‌اجباري مي‌شود

پرداخت کرایه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران تنها از طريق کارت بلیت ‌انجام مي‌شود. از روز شنبه در ایستگاه‌های سامانه اتوبوس‌های تندرو(BRT) باید برای پرداخت کرایه سفر از کارت بلیت استفاده شود. با توجه به پیگیری جدی تجهیز سیستم کارت خوان، درآینده تنها وسیله پرداخت کرایه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران استفاده از کارت بلیت ‌است. در راستای تحقق این هدف از تاریخ شانزدهم ماه جاری؛ مسافران در کلیه ایستگاه‌های سامانه اتوبوس‌های تندرو (BRT) باید برای پرداخت کرایه سفر خود از کارت بلیت استفاده كنند.به گزارش خبر نگار ايلنا، شهروندان می‌توانند با مراجعه به ۱۱۴۶ مرکز فروش کارت بلیت و گیشه‌های مطبوعاتی معتبر نسبت به تهیه کارت بليت‌ها اقدام تا با ارائه و استفاده از آن‌ها امکان خدمت رسانی مطلوب‌تر را فراهم کنند.همچنین لازم به ذکر است از تاریخ یاد شده پرداخت کرایه به روش‌های دیگر ازجمله نقدی منسوخ شده و عوامل مستقر بر استفاده از کارت بلیت به‌عنوان تنها وسیله پرداخت کرایه سفر در ایستگاه‌های BRT نظارت لازم را معمول را می‌کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید