خرید سی دی بازی کامپیوتر صادرات سيب ايران كاهش يافت

آمار نشان مي‌دهد در سال گذشته صادرات سيب از كشور كاهش اما واردات آن افزايش يافته است.به گزارش ايسنا، براساس تازه‌ترين آمار گمرك ايران در سال 1390 ارزش صادرات سيب ايران با كاهش 20.5 درصدي نسبت به سال 1389 به بيش از 189 ميليون دلار رسيد.(215 ميليارد تومان)صادرات سيب ايران در سال 1389 بالغ بر 238 ميليون دلار شده بود. همچنين وزن سيب صادراتي ايران در سال گذشته با كاهش 16.5 درصدي به بيش از 223 هزار تن رسيد.از سوي ديگر آمار گمرك ايران نشان داد كه واردات سيب به كشور با افزايش هفت درصدي به حدود 22 ميليون دلار رسيدها ست.ايران در سال گذشته سيب خود را با كشورهاي پاكستان، گرجستان، آذربايجان، آندورا، افغانستان، امارات، انگليس، بحرين، تاجيكستان، تركمنستان، عراق، عربستان، عمان، روسيه، قزاقستان، قطر، كويت، مالزي و هند صادر كرد.عراق با بيش از 136 ميليون دلار صادرات بزرگترين بازار صادراتي ايران در سال گذشته بود.تركمنستان با 22.9، امارات با 10.7، افغانستان 8.7، پاكستان با 5.2و عربستان 2.3 ميليون دلار ديگر بازارهاي بزرگ سيب صادراتي ايران در سال 1390 بودند. همچنين در سال گذشته شيلي با 7.4 ميليون دلار بيشترين سهم را در واردات سيب به ايران داشت.ايتاليا با پنج ميليون دلار، فرانسه 2.8 ميليون دلار، امارات با 2.6 ميليون دلار، آفريقاي جنوبي با 2.1 ميليون دلار و تركيه با 1.6 ميليون دلار نيز بعد از شيلي بيشترين سهم در واردات سيب به ايران به خود اختصاص دادند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید