خرید سی دی بازی کامپیوتر شکل گیری جنگ سرد بین آمریکا و چین

تحلیلگر آمریکایی تصریح کرد دنیای دو قطبی دوران جنگ سرد بار دیگر در حال ظهور است.به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی راشاتودی، جان نایس بیت گفت:« مطالب زیادی در عصر جدید درباره دنیای چند قطبی مطرح می شود اما واقعیت به صورت دیگری است. در قرن گذشته، دنیای دو قطبی به علت قدرت آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق وجود داشت.درحال حاضر دنیای دو قطبی تازه ای میان آمریکا و چین به علت نوع مناسبات و مواضع آمریکا و چین در خصوص یکدیگر بوجود آمده است. روابط چین و آمریکا به نوعی همانند دوران جنگ سرد خواهد شد. البته تفاوتهایی میان این روابط با روابط دوران جنگ سرد آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق وجود دارد. در دوران جنگ سرد، مسائل آمریکا و شوروی ، ایدئولوژیک بود حال آنکه در روابط آمریکا و چین مسائل اقتصادی بسیار مهم است.»

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید