خرید سی دی بازی کامپیوتر رتبه اعتباري يونان از ورشكستگي خارج شد

موسسه استاندارد اند پورز پس از اينكه يونان بدهي خود را با اجراي برنامه تبادل اوراق قرضه به ميزان حدود يك سوم كاهش داد، رتبه اعتبار اين كشور را از سطح ورشكستگي خارج كرد.به گزارش ايسنا، اما اين موسسه اعتبارسنجي با اختصاص رتبه CCC، همچنان رتبه اعتبار مالي يونان را در سطح بي ارزش نگه داشته و هشدار داده است كه يك ركود شديد، انتخابات غيرقابل پيش بيني ششم مه و خشم عمومي عليه رياضت اقتصادي ممكن است تلاشهاي يونان را براي ساماندهي وضعيت مالي خود به خطر بياندازد.همچنين استاندارد اند پورز به يونان چشم انداز باثبات را اختصاص داد و خاطرنشان كرد قصد ندارد اين رتبه را به زودي تغيير دهد اما هشدار داد اين خطرات به قوت خود باقي هستند.سه موسسه اعتبارسنجي مكررا رتبه يونان را در طول بحران بدهي اين كشور كاهش دادند و به دليل اينكه دارندگان اوراق قرضه خصوصي بيشتر سرمايه گذاري خود را در اوراق قرضه دولتي اين كشور از دست دادند، رتبه يونان را به ورشكستگي تنزل دادند.استاندارد اند پورز پيشتر اعلام كرده بود پس از كامل شدن برنامه مبادله اوراق قرضه يونان، رتبه اين كشور را به رده CCC افزايش خواهد داد. اما فيتچ نخستين موسسه اعتبارسنجي بزرگي بود كه رتبه يونان را در اواسط ماه مارس و با كامل شدن برنامه مبادله اوراق قرضه اين كشور، به رتبه B ارتقا داد. موديز تنها موسسه در ميان سه موسسه اعتبارسنجي بزرگ است كه رتبه يونان را تغيير نداده و در پايينترين سطح نگه داشته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید