خرید سی دی بازی کامپیوتر خوابيدن بيش از 9 ساعت موجب كاهش وزن مي‌شود

متخصصان علوم پزشكي در دانشگاه واشنگتن ادعا كرده‌اند كه خوابيدن بيش از 9 ساعت در طول شبانه روز مي‌تواند به كاهش وزن كمك كند.به گزارش ايسنا، بر اساس يك آزمايش جديد علت اين تاثير آن است كه خوابيدن بيش از 9 ساعت در شبانه روز يك گرايش ژنتيكي به سمت چاقي را خنثي مي‌كند.به گزارش روزنامه ديلي تلگراف، اين مطالعه كه روي گروهي از دوقلوها انجام گرفته حاكيست خوابيدن كمتر از هفت ساعت در طول شب با افزايش وزن بدن و نيز آسيب پذيري بيشتر در برابر فاكتورهاي ژنتيكي كه روي وزن تاثير مي‌گذارند،‌ مرتبط است. به همين ترتيب خلاف اين امر نيز صادق است يعني بيش از 9 ساعت خوابيدن مي‌تواند موجب كاهش وزن شود.به گفته متخصصان؛ تاكنون چندين ژن در ارتباط با چاقي شناخته شده‌اند كه احتمالا اين مطالعه براي اولين بار چگونگي تعامل خواب با اين ژنها را نشان مي‌دهد.دكتر ناتانيل واستون كارشناس اصلي در اين مطالعه مي‌گويد: نتايج آزمايشات ما تاييد مي‌كند كه خواب كمتر فضاي مناسبي را براي بيان ژنهاي موثر در چاقي فراهم مي‌سازد و يا به عبارت ديگر خواب بيشتر در سركوب كردن فعال سازي ژنهاي عامل چاقي موثر است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید