خرید سی دی بازی کامپیوتر افزايش غيرمنتظره بيكاري در آلمان

بيكاري در آلمان با لطمه ديدن رشد اقتصادي اين كشور از بحران بدهي دولتي منطقه يورو، به طور غيرمنتظره اي در ماه آوريل افزايش يافت.به گزارش ايسنا، سازمان كار فدرال آلمان در گزارشي اعلام كرد شمار افراد بيكار بر مبناي تطبيق يافته فصلي 19 هزار نفر افزايش يافت و به 2.87 ميليون نفر رسيد. در حاليكه اقتصاددان‌هاي مورد نظرسنجي بلومبرگ، كاهش 10 هزار نفري شمار بيكاران را پيش بيني كرده بودند. نرخ بيكاري تطبيق يافته تغييري نداشت و 6.8 درصد باقي ماند كه پايينترين نرخ بيكاري در دو دهه گذشته محسوب مي شود.در حاليكه روند رشد صادرات آلمان كند شده است اما كاهش نرخ بيكاري با تقويت قدرت خريد مردم كمك كرده است اين كشور كه بزرگترين اقتصاد اروپا است، در برابر بحران بدهي ايستادگي كند. صادرات اين كشور در سال جاري با تحليل رفتن تقاضا در بازارهاي اروپايي تنها سه درصد رشد كرده است در حاليكه رشد آن در سال گذشته به 8.2 درصد رسيده بود.وزارت اقتصاد آلمان اعلام كرده است اقتصاد اين كشور كه سال گذشته سه درصد توسعه يافته بود، امسال تنها 0.7 درصد رشد مي كند. كميسيون اروپا پيش بيني كرده است اقتصاد منطقه يورو كه متشكل از 17 كشور اروپايي است، 0.3 درصد كوچك مي شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید