خرید سی دی بازی کامپیوتر آمادگی بورس برای انتشار اسناد خزانه اسلامی

رییس سازمان بورس واوراق بهادار از آمادگی این سازمان برای انتشار اسناد خزانه اسلامی خبر داد و گفت : این اسناد در كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است .’علی صالح آبادی ‘ روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا تصریح كرد: براین اساس خزانه می تواند به برخی پیمانكاران طلبكار دولت ، این اسناد را به بجای پول نقد تحویل دهد.وی تصریح كرد: پیمانكاران نیز می توانند این اسناد را در بازار بورس تنزیل كرده و به مردم به قیمت روز بفروشند و در سر رسید نیز خزانه داری مبلغ اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت كند.صالح آبادی ادامه داد: اسناد خزانه اسلامی امكان مناسبی برای پیمانكارانی است كه از دولت مطالبات دارند اما هنوز مطالباتشان وصول نشده است.به گفته معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی دولت می تواند همه ساله بر اساس قانون این اوراق را در اختیار پیمانكاران قرار دهد و آنان نیز بخشی را در بازار سرمایه فروخته و تامین مالی كنند.صالح آبادی با بیان آنكه، انتشار این اسناد نیاز به ایجاد زیر ساخت خاصی در بورس ندارد، گفت: ساختار این اسناد همانند اوراق با درآمد ثابت و نظیر اوراق اجاره و مشاركت است كه در بورس و یا در فرا بورس می تواند ارایه شود.یادآور می شود: برای اولین بار اسناد خزانه اسلامی در لایحه بودجه 1391 دیده شده است .در بند 16-19 ماده واحده لایحه بودجه 1391، دولت مجاز شده است به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملك دارایی سرمایه ای، اسناد خزانه اسلامی منتشر كند.اسناد خزانه اسلامی مزایای بسیاری دارد كه از جمله آنها شناسایی و تسویه بدهی های انباشته و برقراری انضباط مالی مناسب بر فعالیت های مالی دولت است. همچنین اسناد خزانه از ابزارهای مالی دارای ماهیت بدهی هستند.با انتشار این ابزار جدید، خلق بدهی صورت نمی گیرد، بلكه آن بخش از بدهی های سابق كه بر مبنای قراردادهای معاملات واقعی یا تعهدات دولت در گذشته ایجاد شده با اسناد خزانه معادل با آن جایگزین می شوند.كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی با انتشار اوراق خزانه اسلامی در بودجه سال 91 دولت موافقت كرده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید