خرید سی دی بازی کامپیوتر ممنوعیت تبلیغ کالاهای خارجی افراط و تفریط است

استاندار تهران گفت: باید برای تبلیغ کالاها آئین نامه و ضابطه تعریف کرد، ممنوعیت تبلیغ برای تمام کالاهای خارجی افراط و تفریط است و ممنوعیت تبلیغ تمام کالاهای خارجی عقلانی نیست.به گزارش فارس، مرتضی تمدن درباره تبلیغ کالاهای خارجی در استان تهران اظهار داشت: نمی‌توان برای تبلیغ تمام کالاهای خارجی یک حکم واحد اجرا کرد.وی ادامه داد: در صورتی که کالایی در کشور تولید ‌شود اما تبلیغ کالای مشابه خارجی آن شود این موضوع موجب مشکلات در حمایت از تولید ملی خواهد شد.استاندار تهران افزود: اگر در کشور کالایی تولید نمی‌شود و دلیلی هم برای تولید آن کالا در کشور نیست و با مجوز قانونی و براساس نیاز کشور وارد می‌شود، نمی‌توان جلوی تبلیغ آن کالا را گرفت.تمدن بیان داشت: در صورتی که کالایی در داخل کشور وجود دارد و توسط نیروی کار ایرانی تولید می‌شود، تبلیغ کالاهای خارجی مشابه آن لطمه وارد می‌کند.وی تأکید کرد: در مورد کالاهایی که به اندازه کافی در داخل کشور تولید می‌شود نباید کالای مشابه خارجی آن را تبلیغ کرد.تمدن با اشاره به اینکه ممنوع کردن تبلیغ‌ تمام کالاهای خارجی افراط و تفریط است گفت: نمی‌شود که یکبار دروازه‌های کشور را باز کنند هر جنس بنجلی با مجوز تبلیغ وارد ‌شود و کلی پول دریافت کنند. بعد اعلام کنند دیگر مجوز تبلیغ کالای خارجی نمی‌دهیم.استاندار تهران بیان داشت: باید برای تبلیغ کالاها آئین نامه، ضابطه و دستورالعمل صادر و تعریف کرد، ممنوعیت تبلیغ تمام کالاهای خارجی عقلانی نیست.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید