خرید سی دی بازی کامپیوتر تعرفه خدمات پزشكی سال 91 تعیین شد

هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 – تعرفه خدمات پزشكی برای سال 91 را تصویب كرد.به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس این مصوبه، صدور پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو یك میلیون و 740 هزار ریال، تمدید و اصلاح پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو 520 هزار ریال، صدور پروانه یا مجوز ورود مواد اولیه دارو و بسته‌بندی 800 هزار ریال تعیین شده است.این گزارش می افزاید: همچنین برای صدور پروانه مسوولان فنی كارخانه داروسازی و كارگاه‌های مختلف مواد اولیه و بسته‌بندی دارویی 560 هزار ریال، صدور پروانه مسوولان فنی كارخانه و كارگاه‌های مواد خوراكی، آشامیدنی، مواد اولیه بسته‌بندی ظروف 560 هزار ریال، صدور پروانه مسوولان فنی كارخانه و كارگاه‌های مواد آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه بسته‌بندی و ظروف 560 هزار ریال تعیین شده است.در بخش دیگری از این مصوبه آمده است: برای صدور پروانه تاسیس كارخانه داروسازی، مواد خوراكی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و كارخانه تجهیزات و ملزومات پزشك، دندانپزشكی و آزمایشگاهی پنج میلیون و 660 هزار ریال، صدور پروانه تاسیس كارگاه و مراكز نگهداری دارو، مواد خوراكی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی یك میلیون 880 هزار ریال در نظر گرفته شده است.براساس این گزارش، تعرفه آزمایش (بررسی فنی) تجهیزات، دستگاه‌ها و ملزومات پزشكی و دندانپزشكی نیز 400 هزار ریال است.براساس این مصوبه، صدور پروانه دایم پزشك، دندانپزشك، دكترای علوم آزمایشگاهی و داروساز 220 هزار ریال، صدور پروانه موقت پزشك، دندانپزشك، دكترای علوم آزمایشگاهی و داروساز 90 هزار ریال تعیین شده است.بخش دیگری از مصوبه اضافه می كند، صدور پروانه بهره‌برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی سه میلیون و 600 هزار ریال، صدور پروانه بهره‌برداری بیمارستان 100 تا 500 تختخوابی در تهران و پنج شهر بزرگ مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز پنج میلیون و 500 هزار ریال در نظر گرفته شده است.این مصوبه می افزاید، صدور پروانه مسوول فنی بیمارستان در تهران و پنج شهر بزرگ 730 هزار ریال، صدور پروانه مسوول فنی بیمارستان در سایر شهرهای دانشگاهی 480 هزار ریال، صدور پروانه مسوول فنی بیمارستان در سایر شهرها 340 هزار ریال، تمدید پروانه بهره‌برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در تهران و پنج شهر بزرگ یك میلیون و 200 هزار ریال، تمدید پروانه بهره‌برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی 600 هزار ریال تعیین شده است.این مصوبه افزوده است، همچنین صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان زیر 100 تختخوابی در تهران و پنج شهر بزرگ مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز 9 میلیون و 500 هزار ریال، صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان زیر 100 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی هفت میلیون و 500 هزار ریال است.براساس این مصوبه، بررسی درخواست اعزام بیماران به خارج از كشور (كمیسیون تخصصی در تهران) 60 هزار ریال، تجدیدنظر بررسی درخواست اعزام بیماران به خارج از كشور 60 هزار ریال، رسیدگی به مرخصی استعلاجی 15 هزار ریال، تجدیدنظر رسیدگی به مرخصی استعلاجی 30 هزار ریال تعیین شده است.این مصوبه یادآور می شود، صدور، تمدید و انتقال كارت بهداشتی جهت مراكز عرضه مواد غذایی، فروشگاه های كوچك مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آرایشگاه ها 150 هزار ریال، صدور، تمدید و انتقال كارت بهداشتی برای مراكز دارای محل های طبخ، ماشین های حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 200 هزار ریال تعیین شده است.این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید