خرید سی دی بازی کامپیوتر تصاویر جالب یک فرودگاه لب دریا

فرودگاه بین المللی پرنسس جولیانا، واقع در جزیره سنت مارتن در شرق پورتوریکو، بدلیل نزدیکی بیش از حد باند فرودگاه به ساحل دریا مشهور است و از جاذبه های توریستی آن بشمار می رود. شما می توانید هواپیماهای غول پیکر را هنگام فرود، در چند متری بالای سر خود مشاهده کنید. #carousel121, #thumbs121 , #carousel_desc121 { overflow: hidden; } #carousel-wrapper121 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel-wrapper2121 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel121 span, #carousel121 img, #thumbs121 a, #thumbs121 img { display: block; float: left; } #carousel_desc121 span { width: 100%; /* height: 100%; */ display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; } #carousel121 span, #carousel121 a, #thumbs121 span, #thumbs121 a { position: relative; display: block; height: 100%; } #carousel121 img, #thumbs121 img { border: none; width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; } #carousel121 span { width: 554px; height: 313px; } #carousel_desc121 span { width: 554px; height: auto; } #thumbs-wrapper121 { padding: 20px 40px; position: relative; } #thumbs121 a { border: 2px solid #899; width: 150px; height: 100px; margin: 0 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; -webkit-transition: border-color .5s; -moz-transition: border-color .5s; -ms-transition: border-color .5s; transition: border-color .5s; } #thumbs121 a:hover, #thumbs121 a.selected { border-color: #566; } .fluid_container_album img#shadow { width: 100%; position: absolute; bottom: 0; } .next_thumbnail121 { background-position: -19px 0; right: 10px; } .next_thumbnail121:hover { background-position: -19px -20px; transition: none; } .prev_thumbnail121 { background-position: 0 0; left: 10px; } .prev_thumbnail121:hover { background-position: 0 -20px; transition: none; } .next_thumbnail121, .prev_thumbnail121 { background-image: url(“/client/themes/fa/main/img/carousel_nav.png”); display: block; height: 20px; margin-top: -10px; position: absolute; top: 50%; width: 19px; } $(function() { $(‘#carousel121’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘56%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); /* $(‘#carousel_desc121’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘30%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); */ $(‘#thumbs121’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, prev: ‘.next_thumbnail121’, next: ‘.prev_thumbnail121’, items: { visible: { min: 2, max: 6 }, width: 150, height: ‘66%’ } }); $(‘#thumbs121 a’).click(function() { $(‘#carousel121’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); /* $(‘#carousel_desc121’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); */ $(‘#thumbs121 a’).removeClass(‘selected’); $(this).addClass(‘selected’); return false; }); });

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید