خرید سی دی بازی کامپیوتر آخرين‌ اخبار درباره سرنوشت بنزين 100 و 400 توماني

معاون صنايع و انرژي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت گفت: حدود 20 هزار كارت سوخت در كشور وجود دارد كه هر كدام بيش از هزار ليتر بنزين 100 توماني در آنها موجود است و دارندگان آنها از اين بنزين استفاده نمي‌كنند.مهندس ربيعي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه سهميه اختصاص يافته براي مصرف خودروها توسط دولت براي مصرف است افزود: آمارها نشان مي‌دهد از حدود 21 ميليون كارت سوخت در كشور حدود 20 هزار كارت سوخت داريم كه ذخيره بنزين 100 توماني آنها بيش از يكهزار ليتر بوده و دارندگان آنها از اين بنزين در يك سال گذشته هيچ استفاده‌اي نكرده‌اند كه اين امر نشان مي‌دهد يا اين كارت‌ها وجود خارجي ندارند و يا اين كه دارندگان آنها بنزين خود را ذخيره كرده‌اند.50 ميليون ليتر بنزين صد توماني در كارت‌هاي سوخت هنوز موجود استوي با اشاره به اينكه بر اساس مهلت ارائه شده دارندگان بنزين 100 توماني تا پايان ارديبهشت ماه مهلت دارند نسبت به استفاده از اين سهميه بنزين اقدام كنند تصريح كرد: آمارها نشان مي‌دهد حدود 50 ميليون ليتر بنزين صد توماني در كارت‌هاي سوخت هنوز موجود است كه با توجه به اطلاعيه‌هاي صادر شده طي روزهاي گذشته روند ذخيره بنزين صد توماني كارت‌هاي سوخت رو به كاهش است.معاون صنايع و انرژي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تاكيد كرد: اين تصميم به دنبال توافق وزارت نفت، ستاد هدفمند كردن يارانه ها و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور اتخاذ شده و هدف اصلي از اجراي آن هم اصلاح و ساماندهي هر چه بهتر الگوي مصرف در اين بخش است.وي با بيان اين كه با اجراي اين تصميم كارايي فني سامانه هوشمند سوخت افزايش مي يابد، تاكيد كرد: بررسي ها نشان مي دهد كمتر از يك درصد از خودروهاي كشور داراي سهميه بنزين 100 توماني مي‌باشند ، از اين رو به هيچ وجه منطقي و اقتصادي نخواهد بود كه براي همين مقدار اندك، فرصت و امكان افزايش و ارتقاي كارايي و چالاكي سامانه مديريت توزيع سوخت و بهينه سازي مصرف را از دست بدهيم.معاون صنايع و انرژي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت با اشاره به اينكه تلاش مي‌كنيم تا كسي در اين خصوص متضرر نشود به ايسنا گفت: سهميه بنزين صد توماني رانندگان پس از ارديبهشت ماه به سهميه ذخيره 400 توماني آنها اضافه مي‌شود.بيش از يك ميليارد ليتر ذخيره بنزين 400 توماني در كارت‌هاي سوخت وجود داردذخيره بنزين 400 توماني با اجراي فاز بعدي هدفمندي يارانه‌ها فعلا نمي‌سوزدوي در خصوص بنزين 400 توماني نيز به ايسنا گفت: برآوردها نشان مي‌دهد بيش از يك ميليارد ليتر ذخيره بنزين 400 توماني در كارت‌هاي سوخت وجود دارد كه اين سهميه نيز با اجراي فاز بعدي هدفمندي يارانه‌ها در كارت‌هاي سوخت فعلا باقي خواهد ماند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید