خرید سی دی بازی کامپیوتر صادرات هند كاهش يافت

صادرات هند در ماه مارس براي نخستين بار از زمان بحران مالي جهاني 2009 به دنبال كاهش تقاضا در آمريكا و اروپا كاهش يافت.به گزارش ايسنا، صادرات اين كشور با 5.7 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 28.7 ميليارد دلار رسيد. ادامه روند كاهش صادرات در ماه مارس به همراه واردات بالاي نفت و طلا، نگراني‌ها را نسبت به افزايش كسري تجاري اين كشور برانگيخته است.كاهش صادرات، جديدترين خبر بد براي اقتصاد متزلزل هند است. موسسه اعتبارسنجي استاندارد اند پورز به تازگي چشم انداز اعتباري اين كشور را به منفي تنزل داده كه بازتاب نگراني سرمايه گذاران نسبت به كسري مالي و حساب جاري سنگين و رخوت سياسي است كه اصلاحات اقتصادي اين كشور را متوقف كرده است.هند از هدف رشد صادرات 20 درصدي براي سال مالي 2012-2011 كه در ماه مارس به پايان رسيد، فراتر رفت، اما وزير بازرگاني اين كشور در ماه ژانويه با اشاره به ضعف اقتصادي و مالي در اتحاديه اروپا كه بزرگ‌ترين شريك تجاري هند است، هشدار داد كه صادركنندگان هندي با سال دشواري روبرو هستند.كسري حساب جاري هند در سه ماهه دسامبر 19.6 ميليارد دلار بود كه بالاتر از 9.7 ميليارد دلار در مدت مشابه سال پيش از آن بود. افزايش قيمت‌هاي نفت، صورتحساب‌هاي واردات را براي اين كشور كه بيش از 80 درصد نفت خود را وارد مي كند، بالا برده است.پيش بيني مي‌شود وخامت كسري حساب جاري، فشار بيشتري بر روپيه داشته باشد كه ارزش آن در سال گذشته حدود 16 درصد در برابر دلار آمريكا كاهش يافت. اگرچه ارزش روپيه در اوايل سال جاري بهبود يافت، اما ارز هند از ماه فوريه با كاهش سرمايه گذاري خارجي حدود شش درصد كاهش ارزش داشته كه اتكاي آن را به ورود سرمايه متغير نشان مي دهد.واردات هند در ماه مارس با 23.4 درصد افزايش به 42.6 ميليارد دلار رسيد. واردات نفت اين كشور 32.5 درصد افزايش يافت و به 15.8 ميليارد دلار رسيد. كسري تجاري هند 13.9 ميليارد دلار بود.صادرات هند در سال مالي 2012-2011 با رشد سالانه 21 درصد به 303.7 ميليارد دلار رسيد در حاليكه واردات 32.2 درصد افزايش يافت و به 488.6 ميليارد دلار رسيد. كسري تجاري اين كشور براي كل سال مالي گذشته، 184.9 ميليارد دلار بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید