خرید سی دی بازی کامپیوتر خدمتكار سارق دستگير شد

زن جواني كه خدمتكار يك منزل مسكوني بود پس از سرقت يكصد ميليون تومان وجه نقد و طلاجات، دستگير شد.به گزارش پايگاه پليس، يكي از شهروندان در مراجعه به كلانتري احمدآباد مشهد، گفت: زماني كه همراه همسرش از منزل خارج شده، خانه آنها مورد سرقت واقع شده است و سارق يا سارقان حدود 100 ميليون تومان وجه نقد و طلاهاي داخل منزل را به سرقت برده اند.در پي اعلام اين سرقت، افسران آگاهي كلانتري احمد آباد مشهد بلافاصله وارد عمل شدند و تحقيقات پليسي از محل حاكي از آن بود كه عامل يا عاملان سرقت، كليدهاي ورودي منزل رادر اختيار داشته اند.با روشن شدن اين سرنخ ها، خدمتكار منزل مسكوني به عنوان اولين مظنون احضار و در تناقض گويي هاي اين زن جوان در بازجويي هاي به عمل آمده، شك ماموران انتظامي را برانگيخت.تا جايي كه در ادامه تحقيقات فني وي به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: از مدت شش سال قبل خدمتكار اين منزل مسكوني بودم و چون از محل اختفا و نگهداري وجوه نقد و طلاها اطلاع داشتم وسوسه و مرتكب سرقت شدم.متهم اين پرونده براي سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید