خرید سی دی بازی کامپیوتر بانک‌ها بیش از این کشاورزان را آزار ندهند

سيد فاضل موسوي، نماينده خدابنده گفته است: مهمترين چالش در اين زمينه، مربوط به سختگيري‌هاي خود بانك‌ها در بخش كشاورزي است كه متقاضي بايد نخست مراحل گوناگونی را در اداره جهاد كشاورزي گذرانده و پس از تشكيل پرونده براي دريافت تسهيلات جهت توليد‌گري بخش كشاورزي به بانك معرفي شود كه در اين مرحله نيز روند ديگری آغاز مي‌شود كه شامل تشكيل پرونده دوباره، بازديد كارشناسي، لزوم ضمانت يك يا چند نفر ضامن كارمند و در پایان، صرف وقت فراوان تا جايي كه توليدكننده از تقاضاي خود خسته و نااميد شود.به گزارش «»، این عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی افزود: گاه ديده مي‌شود كه كارمندان نيز به‌ دليل اين‌ كه در صورت ناتواني كشاورزان در بازپرداخت اقساط با كسر حقوق روبه‌رو می‌شوند، از پذیرش ضمانت كشاورزان بينوا خودداری مي‌كنند و به اين ترتيب، روند ارتقاي توليد كشاورزي در كشور با كندي چشمگیری روبه‌رو مي‌شود.وي با بيان اين‌كه با توجه به شرايط ناشي از تحريم اقتصادي كشورمان از سوی آمريكا و اروپا و اهميت دادن به توسعه بخش اقتصاد كشاورزي و فراهم كردن زمينه براي افزايش توليد و درآمد و ايجاد اشتغال ضرورتي اجتناب‌ناپذير به شمار می‌رود، ادامه داد: لازم است سرمايه‌گذاران اين بخش به ‌صورت ويژه حمايت شوند و كارگاه‌هاي توليدي با مشكل نقدينگي مورد رسيدگي قرار گيرند، زیرا هم‌اکنون اين كارگاه‌ها، نه‌ تنها نمي‌توانند توليد را افزايش دهند، بلكه بیشتر در حال تعطيلي‌اند كه اين نتيجه‌اي جز بيكاري و ركود اقتصادي نخواهد داشت.موسوي تصريح كرد: بي‌گمان، مديريت بانك كشاورزي در اين زمينه رسالت سنگيني بر عهده دارد و لازم است، اين بانك و دیگر بانك‌ها تلاش کنند تا اعتبارات مصوب سفرهاي دولت به استان كردستان و همچنين اعتبارات منظور شده در قانون بودجه را بموقع و به آسان‌ترين شيوه پرداخت كند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید