خرید سی دی بازی کامپیوتر گزارش تازه بانک مرکزی از گرانی‌ها

بانک مرکزی با اعلام متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به هشتم اردیبهشت ماه امسال، گزارش داد: قیمت گوشت قرمز در این هفته باز هم افزایش یافته است.به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی گزارش داد: متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به هشتم اردیبهشت ماه امسال، در گروه لبنیات قیمت کره پاستوریزه ثابت بود. بهای سایر اقلام این گروه به ویژه ماست پاستوریزه نسبت به هفته قبل افزایش یافت. قیمت تخم مرغ کاهش داشت و شانه ای 33000 الی 50000  ریال فروش می رفت.در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیر تایلندی بدون تغییر بود. قیمت سایر اقلام این گروه افزایش یافت. در گروه حبوب، بهای لوبیا چشم بلبلی ثابت بود. قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل افزایش داشت.در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لیموشیرین، طالبی و لوبیا سبز عرضه نمی گردید و نارنگی عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید. میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای هندوانه اندکی کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه بهای پیاز و سبزی های برگی بدون تغییر بود. قیمت گوجه فرنگی، کدوسبز و لوبیا سبز کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش داشت.در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله افزایش ولی بهای گوشت مرغ نسبت به هفته قبل کاهش جزئی یافت. در هفته مورد بررسی، قیمت قند اندکی کاهش ولی بهای چای خارجی و روغن نباتی جامد افزایش جزئی داشت. قیمت شکر و روغن نباتی جامد ثابت بود.لبنیات و تخم مرغدر هفته منتهی به هشتم اردیبهشت ماه امسال، در گروه لبنیات بهای کره پاستوریزه ثابت بود. قیمت سایر اقلام این گروه بین 1.3 درصد تا 14.8 درصد افزایش داشت. بهای تخم مرغ معادل 11.5 درصد کاهش یافت.برنج و حبوبدر هفته مورد بررسی، در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی بدون تغییر بود. بهای برنج داخله درجه یک معادل 2.4 درصد و برنج داخله درجه دو 0.5 درصد افزایش داشت. در گروه حبوب قیمت لوبیا چشم بلبلی نسبت به هفته قبل ثابت بود. بهای سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 6 درصد افزایش یافت.میوه و سبزی های تازهدر هفته منتهی به هشتم اردیبهشت ماه امسال، در گروه میوه های تازه قیمت هندوانه معادل 0.1 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 2.1 درصد تا 6.6 درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت پیاز و سبزی های برگی بدون تغییر بود. بهای گوجه فرنگی معادل 1.2 درصد، کدوسبز 7.6 درصد و لوبیا سبز 7.1 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 1.1 درصد تا 2.2 درصد کاهش یافت.گوشت قرمز و گوشت مرغدر هفته مورد بررسی، بهای گوشت گوسفند معادل 1.8 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 1.5 درصد افزایش ولی قیمت گوشت مرغ 0.7 درصد نسبت به هفته قبل کاهش داشت.قند، شکر، چای و روغن نباتیدر هفته مورد گزارش، بهای قند معادل 0.8 درصد کاهش ولی قیمت چای خارجی 0.3 درصد و روغن نباتی جامد 0.7 درصد افزایش یافت. بهای شکر و روغن نباتی مایع ثابت بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید